Elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republiky, bezplatne dostupná prostredníctvom systému eZbierka, zabezpečuje nepretržitý on-line prístup k obsahu platných právnych predpisov v ich elektronickej podobe.

Súčasťou systému eZbierka sú nielen právne predpisy v podobe tak, ako boli uverejnené v tlačenej Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ale aj ich autorizované konsolidované znenia. Toto riešenie prináša sprehľadnenie právneho poriadku a zvýšenie jeho dostupnosti adresátom práva.

Okrem uvedeného systém eZbierka poskytuje

• fulltextové rýchle a efektívne vyhľadávanie v právnych predpisoch, a to prostredníctvom masky jednoduchého a rozšíreného vyhľadávania na základe metadát a vzájomných vzťahov právnych predpisov,

• prehľadné zobrazenie požadovaného právneho predpisu, vrátane súvisiacich informácií a ontológie,

• zobrazenie časových rezov právnych predpisov, teda verzií právnych predpisov v znení neskorších noviel,

• väzby na právne predpisy EÚ zo zdroja EUR-LEX,

• podporné funkcie ako verejné diskusie, content management, RSS kanály a pod.