Naspäť na výsledky hľadania

Detail súdneho rozhodnutia EÚ

Číslo veci/spisová značka: 25329/05
Názov rozhodnutia: Rosselet-Christ proti Slovenskej republike
Typ judikátu: rozsudok
Dátum rozhodnutia: 26.10.2010
Mená účastníkov konania:
  • Dagmar Rosselet-Christ
ECLI (Európsky identifikátor judikatúry): ECLI:CE:ECHR:2010:1026JUD002532905
Stupeň dôležitosti:
  • 3
Článok dohovoru, ktorého sa vec týka:
  • čl.5 - Právo na slobodu a bezpečnosť
Zodpovedajúci sa štát: Slovenská republika
Sudcovia:
  • Nicolas Bratza
  • David Thór Björgvinsson
  • Ján Šikuta
  • Päivi Hirvelä
  • Ledi Bianku
  • Nebojša Vučinić
  • Vincent Anthony de Gaetano
Znenie rozhodnutia: 25329/05 [pdf, 435 kB]
Popis: Rosselet-Christ proti Slovenskej republike Rozsudok z 26. októbra 2010