Metodický pokyn č. 59/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s jednotlivo dovezenými vozidlami

Autor: MDaVSR
Krátky názov: MP č. 59/2018
Číslo príspevku: 84
Dátum zverejnenia: 18.5.2018
Dátum účinnosti: 20.5.2018
Vykonáva predpisy ZZ:
Mení príspevky:
Ruší príspevky:
Popis:
Hlavný dokument:MP č. 59/2018
Popis dokumentu:

Prílohy:

Príspevok neobsahuje žiadne prílohy.