Vyhlásenie platnosti poštovej známky_Kollár

Autor: MDaVSR
Krátky názov: Známka č. 657
Číslo príspevku: 22
Dátum zverejnenia: 1.3.2018
Dátum účinnosti: 1.3.2018
Vykonáva predpisy ZZ:
Mení príspevky:
Ruší príspevky:
Popis:
Hlavný dokument:Známka č. 657
Popis dokumentu:

Prílohy:

Známka č. 657