TP 086 Označovanie kultúrnych cieľov a atraktivít cestovného ruchu na pozemných komunikáciách

Autor: MDaVSR
Krátky názov: TP 086
Číslo príspevku: 17
Dátum zverejnenia: 5.2.2018
Dátum účinnosti: 5.2.2018
Vykonáva predpisy ZZ:
Mení príspevky:
Ruší príspevky:
Popis:
Hlavný dokument:TP 086
Popis dokumentu:

Prílohy:

Príspevok neobsahuje žiadne prílohy.