Oznámenie o zrušení leteckého predpisu ESARR 5 _ Personál služieb manažmentu letovej prevádzky

Autor: MDaVSR
Krátky názov: Zrušenie leteckého predpisu ESARR 5
Číslo príspevku: 16
Dátum zverejnenia: 31.1.2018
Dátum účinnosti: 1.2.2018
Vykonáva predpisy ZZ:
Mení príspevky:
Ruší príspevky:
Popis:
Hlavný dokument:Oznámenie o zrušení leteckého predpisu ESARR 5 _ Personál služieb manažmentu letovej prevádzky
Popis dokumentu:

Prílohy:

Príspevok neobsahuje žiadne prílohy.