Oznámenie o vydaní nových predpisov a zrušení predpisov Železníc Slovenskej republiky

Autor: MDaVSR
Krátky názov: Oznámenie
Číslo príspevku: 14
Dátum zverejnenia: 25.1.2018
Dátum účinnosti: 25.1.2018
Vykonáva predpisy ZZ:
Mení príspevky:
Ruší príspevky:
Popis:
Hlavný dokument:Oznámenie o vydaní nových predpisov a zrušení predpisov Železníc Slovenskej republiky
Popis dokumentu:

Prílohy:

Príspevok neobsahuje žiadne prílohy.