Oznámenie o vydaní a zrušení predpisov Železníc Slovenskej republiky

Autor: MDaVSR
Krátky názov: Predpisy ŽSR
Číslo príspevku: 121
Dátum zverejnenia: 12.7.2018
Dátum účinnosti: 12.7.2018
Vykonáva predpisy ZZ:
Mení príspevky:
Ruší príspevky:
Popis:
Hlavný dokument:Predpisy ŽSR
Popis dokumentu:

Prílohy:

Príspevok neobsahuje žiadne prílohy.