Vyhlásenie platnosti poštovej známky 150. výročie založenia Múzea mesta Bratislavy

Autor: MDaVSR
Krátky názov: Známka č. 667
Číslo príspevku: 119
Dátum zverejnenia: 30.6.2018
Dátum účinnosti: 30.6.2018
Vykonáva predpisy ZZ:
Mení príspevky:
Ruší príspevky:
Popis:
Hlavný dokument:Známka č. 667
Popis dokumentu:

Prílohy:

Známka č. 667