Vyhlásenie platnosti poštovej známky_25. výročie členstva SR v Rade Európy

Autor: MDaVSR
Krátky názov: Známka č. 666
Číslo príspevku: 118
Dátum zverejnenia: 27.6.2018
Dátum účinnosti: 27.6.2018
Vykonáva predpisy ZZ:
Mení príspevky:
Ruší príspevky:
Popis:
Hlavný dokument:Známka č. 666
Popis dokumentu:

Prílohy:

Známka č. 666