Vyhlásenie platnosti poštovej známky _ Bratislavské korunovácie_400. výročie korunovácie Ferdinanda II.

Autor: MDaVSR
Krátky názov: Známka č. 665
Číslo príspevku: 117
Dátum zverejnenia: 22.6.2018
Dátum účinnosti: 22.6.2018
Vykonáva predpisy ZZ:
Mení príspevky:
Ruší príspevky:
Popis:
Hlavný dokument:Známka č. 665
Popis dokumentu:

Prílohy:

Známka č. 665