Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2019

Autor: MDaVSR
Krátky názov: Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2019
Číslo príspevku: 63
Dátum zverejnenia: 6.12.2017
Dátum účinnosti: 6.12.2017
Vykonáva predpisy ZZ:
Mení príspevky:
Ruší príspevky:
Popis:
Hlavný dokument:Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2019
Popis dokumentu:

Prílohy:

Príspevok neobsahuje žiadne prílohy.