Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II

Autor: MDaVSR
Krátky názov: Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II
Číslo príspevku: 57
Dátum zverejnenia: 3.11.2017
Dátum účinnosti: 3.11.2017
Vykonáva predpisy ZZ:
Mení príspevky:
Ruší príspevky:
Popis:
Hlavný dokument:Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II
Popis dokumentu:

Prílohy:

Príspevok neobsahuje žiadne prílohy.