Metodický pokyn č. 31/2017 na overenie vhodnosti meradiel a prístrojov používaných pri emisných kontrolách motorových vozidiel

Autor: MDaVSR
Krátky názov: MP č. 31/2017
Číslo príspevku: 56
Dátum zverejnenia: 31.10.2017
Dátum účinnosti: 1.11.2017
Vykonáva predpisy ZZ:
Mení príspevky:
Ruší príspevky:
Popis:
Hlavný dokument:MP č. 31/2017
Popis dokumentu:

Prílohy:

Príspevok neobsahuje žiadne prílohy.