Metodický pokyn č. 30/2017, ktorým sa mení Metodický pokyn č. j.: 11524-2100/06 zo dňa 21.11.2006 na vykonávanie kontrol brzdových sústav vozidiel kategórie M1, N1, L5e a L7e pri technických kontrolách

Autor: MDaVSR
Krátky názov: MP č. 30/2017
Číslo príspevku: 55
Dátum zverejnenia: 31.10.2017
Dátum účinnosti: 1.11.2017
Vykonáva predpisy ZZ:
Mení príspevky:
Ruší príspevky:
Popis:
Hlavný dokument:MP č. 30/2017
Popis dokumentu:

Prílohy:

Príspevok neobsahuje žiadne prílohy.