Vyhlásenie platnosti poštovej známky 500. výročie reformácie

Autor: MDaVSR
Krátky názov: Vyhlásenie platnosti poštovej známky 500. výročie reformácie
Číslo príspevku: 54
Dátum zverejnenia: 31.10.2017
Dátum účinnosti: 31.10.2017
Vykonáva predpisy ZZ:
Mení príspevky:
Ruší príspevky:
Popis:
Hlavný dokument:Vyhlásenie platnosti poštovej známky 500. výročie reformácie
Popis dokumentu:

Prílohy:

Známka č. 646