Metodický pokyn č. 69/2018, ktorým sa upravuje vykonávanie technických kontrol na vozidlách uvedených v § 1 ods. 5 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Autor: MDaVSR
Krátky názov: MP č. 69/2018
Číslo príspevku: 94
Dátum zverejnenia: 18.5.2018
Dátum účinnosti: 20.5.2018
Vykonáva predpisy ZZ:
Mení príspevky:
Ruší príspevky:
Popis:
Hlavný dokument:MP č. 69/2018
Popis dokumentu:

Prílohy:

Príspevok neobsahuje žiadne prílohy.