Metodický pokyn č. 51/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa osvetlenia a svetelnej signalizácie vozidla (Kontrolné položky skupiny 4)

Autor: MDaVSR
Krátky názov: MP č. 51/2018
Číslo príspevku: 76
Dátum zverejnenia: 18.5.2018
Dátum účinnosti: 20.5.2018
Vykonáva predpisy ZZ:
Mení príspevky:
Ruší príspevky:
Popis:
Hlavný dokument:MP č. 51/2018
Popis dokumentu:

Prílohy:

Príspevok neobsahuje žiadne prílohy.