Oznámenie o vydaní rozhodnutí výkonného riaditeľa Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva

Autor: MDaVSR
Krátky názov: Oznámenie
Číslo príspevku: 158
Dátum zverejnenia: 13.12.2018
Dátum účinnosti: 13.12.2018
Vykonáva predpisy ZZ:
Mení príspevky:
Ruší príspevky:
Popis:
Hlavný dokument:Oznámenie
Popis dokumentu:

Prílohy:

Príspevok neobsahuje žiadne prílohy.