Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II - január 2018

Autor: MDaVSR
Krátky názov: Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II - január 2018
Číslo príspevku: 15
Dátum zverejnenia: 29.1.2018
Dátum účinnosti: 29.1.2018
Vykonáva predpisy ZZ:
Mení príspevky:
Ruší príspevky:
Popis:
Hlavný dokument:Oznámenie o neplatnosti osvedčenia o evidencii časť II - január 2018
Popis dokumentu:

Prílohy:

Príspevok neobsahuje žiadne prílohy.