Metodický pokyn č. 83/2018 upravujúci postup pri inšpekcii nádrží na uchovávanie stlačeného zemného plynu (CNG) alebo skvapalneného zemného plynu (LNG)

Autor: MDaVSR
Krátky názov: MP č. 83/2018
Číslo príspevku: 54
Dátum zverejnenia: 18.5.2018
Dátum účinnosti: 20.5.2018
Vykonáva predpisy ZZ:
Mení príspevky:
Ruší príspevky:
Popis:
Hlavný dokument:MP č. 83/2018
Popis dokumentu:

Prílohy:

Príspevok neobsahuje žiadne prílohy.