Metodický pokyn č. 23/2018 upravujúci spôsob vykonávania skúšok z odbornej spôsobilosti technikov montáže plynových zariadení

Autor: MDaVSR
Krátky názov: MP č. 23/2018
Číslo príspevku: 46
Dátum zverejnenia: 18.5.2018
Dátum účinnosti: 20.5.2018
Vykonáva predpisy ZZ:
Mení príspevky:
Ruší príspevky:
Popis:
Hlavný dokument:MP č. 23/2018
Popis dokumentu:

Prílohy:

Príspevok neobsahuje žiadne prílohy.