Metodický pokyn č. 12/2018 o preukaze kontrolóra a o vykonávaní odborného dozoru nad dodržiavaním zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Autor: MDaVSR
Krátky názov: MP č. 12/2018
Číslo príspevku: 108
Dátum zverejnenia: 18.5.2018
Dátum účinnosti: 20.5.2018
Vykonáva predpisy ZZ:
Mení príspevky:
Ruší príspevky:
Popis:
Hlavný dokument:MP č. 12/2018
Popis dokumentu:

Prílohy:

Príspevok neobsahuje žiadne prílohy.