História predpisu 29/2018 R. o.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.2018 - 31.12.2018
3.01.01.2019 -