• Dátum účinnosti

16/2018

Časová verzia predpisu účinná od 31.05.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

16
OPATRENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. S05091-OL-2018 zo 16. mája 2018 o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2018
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 152/2018 Z. z.)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2018 za jeden bod je 19,08 eura.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. mája 2018.
Andrea Kalavská v. r.
ministerka