História predpisu 45/2017 R. o.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2018 -