• Dátum účinnosti

12/2017

Časová verzia predpisu účinná od 31.05.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

12
OPATRENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 03240-OL-2017 zo 17. mája 2017 o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2017
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 133/2017 Z. z.)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2017 za jeden bod je 18,24 eura.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. mája 2017.
Tomáš Drucker v. r.
minister