História predpisu 20/2016 R. o.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.2016 -