História predpisu 2/2016 R. o.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.02.2016 -