• Dátum účinnosti

12/2016

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

12
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 13. apríla 2016 č. MF/006899/2016-75, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. augusta 1998 č. 15648/1998-64, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 162/2016 Z. z.)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 5 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 465/2009 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. augusta 1998 č. 15648/1998-64, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov (oznámenie č. 27/1998 Z. z.) v znení výnosu z 12. septembra 2003 č. 7274/2003-76 (oznámenie č. 390/2003 Z. z.), výnosu z 18. mája 2004 č. 6999/2004-75 (oznámenie č. 328/2004 Z. z.), výnosu z 12. októbra 2005 č. 20696/2005-75 (oznámenie č. 476/2005 Z. z.), výnosu zo 17. októbra 2007 č. 7819/2007-75 (oznámenie č. 484/2007 Z. z.), výnosu zo 14. mája 2008 č. 12138/2008-75 (oznámenie č. 182/2008 Z. z.), výnosu z 12. mája 2009 č. MF/4966/2009-75 (oznámenie č. 173/2009 Z. z.) a výnosu zo 16. decembra 2011 č. MF/6028/2011-75 (oznámenie č. 504/2011 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 odseky 1 až 8 znejú:

„(1) Služobnú rovnošatu colníka v základnej úprave tvoria
a) sako olivovozelenej farby alebo pulóver olivovozelenej farby, svetlozelené vychádzkové nohavice, čiapka olivovozelenej farby, viazanka olivovozelenej farby, košeľa s dlhými rukávmi svetlobéžovej farby, ponožky olivovozelenej farby a čierne poltopánky,
b) bunda na prechodné obdobie olivovozelenej farby alebo pulóver olivovozelenej farby, svetlozelené nohavice, čiapka so šiltom olivovozelenej farby, polokošeľa svetlobéžovej farby, ponožky olivovozelenej farby a čierne topánky nízke.
(2) Služobnú rovnošatu colníka v letnej úprave tvoria
a) svetlozelené vychádzkové nohavice, čiapka olivovozelenej farby, košeľa s krátkymi rukávmi svetlobéžovej farby, ponožky olivovozelenej farby a čierne poltopánky,
b) svetlozelené nohavice, čiapka so šiltom olivovozelenej farby, polokošeľa svetlobéžovej farby, ponožky olivovozelenej farby a čierne topánky nízke.
(3) Služobnú rovnošatu colníka v zimnej úprave tvoria
a) sako olivovozelenej farby alebo pulóver olivovozelenej farby, svetlozelené vychádzkové nohavice, čiapka olivovozelenej farby, viazanka olivovozelenej farby, košeľa s dlhými rukávmi svetlobéžovej farby, ponožky olivovozelenej farby, čierne poltopánky, šál olivovozelenej farby, čierne kožené rukavice a zimná bunda olivovozelenej farby alebo zimná nepremokavá bunda olivovozelenej farby,
b) bunda na prechodné obdobie olivovozelenej farby alebo pulóver olivovozelenej farby, svetlozelené nohavice, čiapka so šiltom olivovozelenej farby, polokošeľa svetlobéžovej farby, ponožky olivovozelenej farby alebo zimné ponožky olivovozelenej farby, čierne topánky vysoké, šál olivovozelenej farby, čierne kožené rukavice a zimná bunda olivovozelenej farby alebo zimná nepremokavá bunda olivovozelenej farby.
(4) Služobnú rovnošatu colníčky v základnej úprave tvoria
a) sako olivovozelenej farby alebo pulóver olivovozelenej farby, svetlozelená sukňa alebo svetlozelené vychádzkové nohavice, klobúčik olivovozelenej farby, viazanka olivovozelenej farby, košeľa s dlhými rukávmi svetlobéžovej farby a čierne topánky,
b) bunda na prechodné obdobie olivovozelenej farby alebo pulóver olivovozelenej farby, svetlozelené nohavice, čiapka so šiltom olivovozelenej farby, polokošeľa svetlobéžovej farby, ponožky olivovozelenej farby a čierne topánky nízke.
(5) Služobnú rovnošatu colníčky v letnej úprave tvoria
a) svetlozelená sukňa alebo svetlozelené vychádzkové nohavice, klobúčik olivovozelenej farby, košeľa s krátkymi rukávmi svetlobéžovej farby a čierne topánky,
b) svetlozelené nohavice, čiapka so šiltom olivovozelenej farby, polokošeľa svetlobéžovej farby, ponožky olivovozelenej farby a čierne topánky nízke.
(6) Služobnú rovnošatu colníčky v zimnej úprave tvoria
a) sako olivovozelenej farby alebo pulóver olivovozelenej farby, svetlozelená sukňa alebo svetlozelené vychádzkové nohavice, klobúčik olivovozelenej farby, viazanka olivovozelenej farby, košeľa s dlhými rukávmi svetlobéžovej farby, čierne topánky, šál olivovozelenej farby, čierne kožené rukavice a zimná bunda olivovozelenej farby alebo zimná nepremokavá bunda olivovozelenej farby,
b) bunda na prechodné obdobie olivovozelenej farby alebo pulóver olivovozelenej farby, svetlozelené nohavice, čiapka so šiltom olivovozelenej farby, polokošeľa svetlobéžovej farby, ponožky olivovozelenej farby alebo zimné ponožky olivovozelenej farby, čierne topánky vysoké, šál olivovozelenej farby, čierne kožené rukavice a zimná bunda olivovozelenej farby alebo zimná nepremokavá bunda olivovozelenej farby.
(7) Pri výkone štátnej služby colníčky možno nosiť namiesto saka rovnošatovú dámsku vestu olivovozelenej farby.
(8) Pri výkone štátnej služby v teréne alebo v znečistenom prostredí možno nosiť služobnú rovnošatu, ktorú tvoria nohavice vzor 2007 olivovozelenej farby a bunda vzor 2007 olivovozelenej farby, tričko s krátkymi rukávmi olivovozelenej farby, čiapka so šiltom olivovozelenej farby, ponožky olivovozelenej farby a čierne topánky vysoké alebo čierne topánky nízke.“.
2.
V § 8a odseky 2 až 4 znejú:

„(2) Podložka je umiestnená v pravej hornej časti bundy na prechodné obdobie, zimnej bundy, zimnej nepremokavej bundy, pulóvra, trička s krátkymi rukávmi a bundy vzor 2007.
(3) Náplecníky sú umiestnené na
a) saku,
b) košeli s krátkymi rukávmi,
c) rovnošatovej dámskej veste.
(4) Odznak so štátnym znakom Slovenskej republiky je umiestnený na
a) čiapke,
b) klobúčiku,
c) čiapke so šiltom.“.
3.
V § 8a odsek 11 znie:

„(11) Znakom finančnej správy sa označuje
a) sako,
b) bunda na prechodné obdobie,
c) zimná bunda,
d) zimná nepremokavá bunda,
e) pulóver,
f) košeľa s krátkymi rukávmi,
g) tričko s krátkymi rukávmi,
h) polokošeľa,
i) bunda vzor 2007.“.
4.
V § 8a odsek 17 znie:

„(17) Identifikačné číslo je umiestnené na
a) saku,
b) bunde na prechodné obdobie,
c) zimnej bunde,
d) zimnej nepremokavej bunde,
e) pulóvri,
f) košeli s krátkymi rukávmi,
g) rovnošatovej dámskej veste,
h) tričku s krátkymi rukávmi,
i) polokošeli,
j) bunde vzor 2007.“.
5.
§ 9 vrátane nadpisu znie:

㤠9
Nosenie služobnej rovnošaty
(1) Služobná rovnošata sa nosí v čase služby.
(2) Jednotné ustrojenie colníkov sa určuje s prihliadnutím na druh vykonávaných činností a klimatické podmienky, vrátane umožnenia výkonu štátnej služby v letnom období bez pokrývky hlavy.
(3) K služobnej rovnošate možno používať ďalšie súčasti služobného výstroja, najmä ochranné, taktické a reflexné prostriedky.
(4) Služobnú rovnošatu a jej súčasti nemožno nosiť spoločne s občianskym odevom.
(5) Bývalý colník, ktorý spĺňa podmienky na výsluhový dôchodok, môže nosiť služobnú rovnošatu po skončení služobného pomeru iba v deň štátneho sviatku, pamätný deň, pri pietnych aktoch a podobných príležitostiach bez identifikačného čísla.
(6) Sukňa služobnej rovnošaty colníčky sa nosí tak, aby spodný okraj sukne bol najviac päť cm nad kolenami a 10 cm pod kolenami.
(7) K služobnej rovnošate colníčky podľa § 8 ods. 4 písm. a), § 8 ods. 5 písm. a) a § 8 ods. 6 písm. a) sa nosia hladké pančuchy bez švov a vzorovania, hnedej alebo telovej farby.
(8) Košeľa s krátkymi rukávmi sa nosí s rozopnutým golierovým gombíkom zasunutá do nohavíc alebo do sukne.
(9) Počas cestovania v dopravnom prostriedku možno odložiť pokrývku hlavy; to neplatí, ak colník alebo colníčka počas jazdy v dopravnom prostriedku vykonávajú colnú kontrolu.
(10) V budove sa pokrývka hlavy nosiť nemusí.“.
6.
V § 10 odsek 1 znie:

„(1) Služobnú rovnošatu možno nosiť striedavo s občianskym odevom pri výkone činností
a) odboru inšpekcie Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky,
b) colného laboratória,
c) na Kriminálnom úrade finančnej správy s výnimkou colníkov zabezpečujúcich ochranu strážených objektov a poriadku v nich.“.
7.
V § 10 ods. 3 sa slová „zelenou páskou „Colná kontrola““ nahrádzajú slovami „reflexnou rukávovou páskou s nápisom „FINANČNÁ SPRÁVA““.
8.
Za § 18a sa vkladá § 18b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠18b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2016
Nohavice, sukňa, letné nohavice, letná sukňa, bunda na prechodné obdobie z nepremokavého materiálu, letná čiapka, čierne topánky, letné čierne topánky, kombinéza, tričko s dlhými rukávmi, čiapka so šiltom vzor 2007, vysoká obuv vzor 2007 podľa § 8 a 8a
v znení účinnom do 30. apríla 2016 môžu byť súčasťou služobnej rovnošaty do 31. decembra 2018.“.
9.
Prílohy č. 1 a 2 k výnosu sa nahrádzajú prílohami č. 1 a 2 k tomuto opatreniu.
10.
V prílohe č. 3 sa znak finančnej správy nahrádza týmto znakom:

„Znak finančnej správy

Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2016.
Peter Kažimír, v. r.
minister financií Slovenskej republiky
Príloha č. 1 k opatreniu č. 12/2016
Príloha č. 2 k opatreniu č. 12/2016