História predpisu 1/2016 R. o.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.2016 -