Späť

Novela zákona o občianskych preukazoch v MPK do 3. novembra 2021

BRATISLAVA. V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa momentálne nachádza zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 73/2020 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Registrovaní používatelia môžu uplatniť svoje pripomienky v procese LP/2021/579 do 3. novembra 2021.

Postup, ako sa registrovať, a ako vytvoriť pripomienku, nájdete v používateľskej príručke.

Pripomienky je možné pridávať ako verejnosť, alebo prostredníctvom organizácie, v ktorej figurujete ako člen. Nezabudnite sa pred pridaním pripomienky uistiť, že ste v hornej „roletke“ prekliknutí v správnej pozícii, t. j. buď ako „verejnosť“ alebo ako člen organizácie.

Pripomienky je potrebné po nahratí a uložení aj odoslať, aby sa zobrazili na portáli a predkladateľ ich mohol vyhodnotiť.

Prosíme používateľov, aby si pridávanie pripomienok, ak je to možné, nenechávali na posledný deň lehoty pripomienkovania, kedy je možnosť riešenia nesprávneho používateľského postupu alebo technického problému časovo obmedzená.