Späť

Výpadky systému počas víkendu

Počas uplynulého víkendu boli  zaznamenané technické problémy na strane portálu Slov-Lex, ktoré sa týkali dlhej odozvy pri prihlasovaní sa do systému pripomienkového konania a spomalením práce na portáli, ako aj krátkodobými výpadkami niektorých nástrojov systému eLegislatíva, ktorého výsledkom bola nemožnosť zapojiť sa do pripomienkovania niektorých návrhov právnych predpisov v rámci medzirezortného pripomienkového konania (MPK).

Išlo o technickú chybu mimo redakcie Slov-Lex.

V súčasnosti prebieha na strane dodávateľa systému analýza technických údajov a dát, na základe ktorej by sa mala zistiť príčina uvedených technických problémov. 

Za dočasné obmedzenie funkčnosti používateľských nástrojov a funkcionalít sa ospravedlňujeme.