Späť

Núdzový stav na Slovensku - aktualizované

Podľa čl. 11 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov sa rozhodnutia o vypovedaní vojny a o uzavretí mieru, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a o ich skončení a o obmedzení základných práv a slobôd a uložení povinností, ako aj uznesenia Parlamentnej rady, Bezpečnostnej rady a bezpečnostných rád krajov a bezpečnostných rád okresov sa bezodkladne vyhlasujú v tlači a vo vysielaní rozhlasu a televízie a ich vydanie sa oznamuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Vláda Slovenskej republiky schválila 15. 3. 2020 návrh na vyhlásenie núdzového stavu.  Uznesenie vlády Slovenskej republiky bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 45/2020 Z. z.

Uznesením vlády Slovenskej republiky bol núdzový stav od 19. 3. 2020 rozšírený. Obsah nového uznesenia bol publikovaný v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 49/2020 Z. z..

Ďalším uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169 z piatka 27. 3. 2020 bol núdzový stav od 28. 3. 2020 rozšírený. Uznesenie vlády Slovenskej republiky bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 64/2020 Z. z. 

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 207 z pondelka 6. 4. 2020, ktoré bolo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky publikované pod č. 72/2020 Z. z., došlo k ďalšiemu rozšíreniu núdzového stavu.

Naposledy bol núdzový stav rozšírený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 23. To bolo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky publikované pod č. 84/2020 Z. z.

UZNESENÍM VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 366 zo dňa 10. 6. 2020 sa UKONČUJE núdzový stav vyhlásený na území Slovenskej republiky uplynutím 13. júna 2020 a ZRUŠUJE SA pracovná povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti uloženej podľa bodu C.1. uznesenia vlády SR č. 114 z 15. marca 2020 vo vzťahu k zamestnancom subjektov uvedených v prílohe uznesenia vlády SR č. 115 z 18. marca 2020 a rozšírenú uznesením vlády SR č. 169 z 27. marca 2020, uznesením vlády SR č. 233 zo 16. apríla 2020 na území Slovenskej republiky uplynutím 13. júna 2020. Zrušuje sa aj zákaz uplatňovania práva na štrajk podľa bodu D.1. uznesenia vlády SR č. 114 z 15. marca 2020 uložený vo vzťahu k subjektom uvedeným v prílohe uznesenia vlády SR č. 115 z 18. marca 2020 a rozšírený uznesením vlády SR č. 169 z 27. marca 2020, uznesením vlády SR č. 233 zo 16. apríla 2020 uplynutím 13. júna 2020 a zákaz uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať podľa bodu C.1. uznesenia vlády SR č. 207 zo 6. apríla 2020 vyhlásením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Aktivovaním funkcie automatickej mailovej notifikácie o nových právnych predpisoch je používateľ informovaný o každom novom predpise vyhlásenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Službu je možné aktivovať v profile registrovaného používateľa.