Späť

Vyhlásenie núdzového stavu

Podľa čl. 11 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov sa rozhodnutia o vypovedaní vojny a o uzavretí mieru, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a o ich skončení a o obmedzení základných práv a slobôd a uložení povinností, ako aj uznesenia Parlamentnej rady, Bezpečnostnej rady a bezpečnostných rád krajov a bezpečnostných rád okresov sa bezodkladne vyhlasujú v tlači a vo vysielaní rozhlasu a televízie a ich vydanie sa oznamuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Vláda Slovenskej republiky schválila 15. 3. 2020 návrh na vyhlásenie núdzového stavu.  Uznesenie vlády Slovenskej republiky bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 45/2020 Z. z.

Uznesením vlády Slovenskej republiky bol núdzový stav od 19. 3. 2020 rozšírený. Obsah nového uznesenia bol publikovaný v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 49/2020 Z. z..

Novým uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169 z piatka 27. 3. 2020 bol núdzový stav od 28. 3. 2020 rozšírený. Uzsenesenie vlády Slovenskej republiky bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 64/2020 Z. z. 

Aktivovaním funkcie automatickej mailovej notifikácie o nových právnych predpisoch je používateľ informovaný o každom novom predpise vyhlásenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Službu je možné aktivovať v profile registrovaného používateľa.