Späť

Vyhľadanie a zobrazenie leg. procesov

Na základe podnetov od používateľov portálu Slov-Lex bola vylepšená funkcionalita pre jednoduché vyhľadávanie a zobrazenie legislatívnych procesov, ktoré sa nachádzajú v štádiu medzirezortného pripomienkového konania, teda ku ktorým môže verejnosť podať svoje pripomienky.

Je niekoľko spôsobov, ktoré poskytujú prehľad o legislatívnych procesoch nachádzajúcich sa v štádiu medzirezortného pripomienkového konania alebo aj v iných štádiách:

1. použijeme formulár na rozšírené vyhľadávanie, pri atribúte "Štádium procesu" si z ponuky vyberieme "Medzirezortné pripomienkové konanie" a výsledkom vyhľadania bude zoznam leg. procesov aktuálne nachádzajúcich sa v štádiu MPK, zoradených podľa dátumu začiatku MPK od najnovších po najstaršie (uvedenú funkcionalitu môžete použiť aj na vyhľadanie a zobrazenie leg. procesov v iných štádiách),

2. v systéme eLegislatíva si vyberieme jednoduchý vyhľadávací formulár (používateľ nájde pod "Vyhľadávanie legislatívneho procesu"); bez zadania akéhokoľvek parametra klikneme na "Vyhľadať" a výsledkom vyhľadania bude zoznam aktuálnych legislatívnych procesov zoradený v jednotlivých štádiách, najskôr medzirezortné pripomienkové konanie, nasleduje vyhodnotenie MPK a postupne ďalšie štádiá leg. procesu; výsledky vyhľadania sú pre každé štádium zoradené podľa dátumu začiatku konkrétneho štádia od najnovších po najstaršie,

3. na sledovanie najnovších procesov v MPK portál ponúka aj inú funkcionalitu