Späť

Výberové konanie v redakcii Slov-Lex

Ministerstvo spravodlivosti SR vyhlásilo vonkajšie výberové konanie na štátnozamestnanecké miesto Odborný radca v redakcii Slov-Lex. 

Bližšie informácie o výberovom konaní nájdete TU.