Späť

Ako uplatňovať pripomienky k materiálom v MPK?

Každý registrovaný používateľ má možnosť pripomienkovať materiály v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Na detaile procesu je potrebné kliknúť na tlačidlo „pridať pripomienku“. Pomoc pri registrácii a vytváraní pripomienok poskytuje používateľská príručka.

Pred pridaním pripomienky je potrebné sa uistiť, že je v hornej „roletke“ nastavená správna pozícia, v rámci ktorej bude pripomienka uplatnená, t. j. buď za „verejnosť“ alebo za organizáciu, ak má pripomienkovateľ v nejakej členstvo.

Pripomienky je potrebné po nahratí a uložení aj odoslať, aby sa zobrazili na portáli a predkladateľ ich mohol vyhodnotiť.

Pridávanie pripomienok sa neodporúča nechávať na posledný deň lehoty pripomienkovania, kedy je možnosť riešenia nesprávneho používateľského postupu alebo technického problému časovo obmedzená.