Späť

Pripravuje sa novela zákona o cenách - v PK do 5.12.2022

BRATISLAVA. Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Hlavným cieľom novely je ustanoviť nový cenový orgán pre oblasť regulácie cien nájmu bytov - Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky je ako gestor bytovej politiky najkompetentnejšie rozhodovať o regulácii cien nájmu bytov vo verejnom sektore.

Novela je reakciou na opakované vyjadrenie potreby zmeny určovania regulovaných cien nájmu bytov Ministerstvom dopravy a výstavby SR v Koncepcii štátnej bytovej politiky do roku 2015, v Koncepcii štátnej bytovej politiky do roku 2020 a v koncepcii Bytová politika Slovenskej republiky do roku 2030.

Uplatniť vyjadrenie k predbežnej informácii je možné do 5.12.2022 v procese PI/2022/289. Predbežná informácia je dostupná v sprievodnej dokumentácii k procesu na tomto odkaze.

Zdroj: Predbežná informácia