Späť

Od 1. júla 2021 nadobudne účinnosť novela zákona o obetiach trestných činov

BRATISLAVA. Dňa 2. 6. 2021 bol v Zbierke zákonov publikovaný zákon č. 217/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2019 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

Novela, ktorú vypracoval rezort spravodlivosti, posilňuje práva obetí trestných činov a ich ochranu.

Konsolidované znenie zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so zapracovanou najnovšou novelou nájdete TU.