Späť

Redakcia Slov-Lex na novej adrese

Redakcia Slov-Lex vykonáva od pondelka 24. februára 2020 všetky činnosti v plnom rozsahu v novej budove Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Slov-Lex HelpDesk centrum a Riadiace centrum legislatívnych procesov je k dispozícii bez obmedzenia. Žiadosti o vyhlasovanie právnych predpisov v Zbierke zákonov Slovenskej republiky prijímame osobne na novej adrese Račianska 71 Bratislava.