Späť

Nový nález Ústavného súdu publikovaný v Zbierke zákonov

BRATISLAVA. Dňa 12. 5. 2021 bol v Zbierke zákonov SR pod číslom 172/2021 Z. z. publikovaný nový nález Ústavného súdu Slovenskej republiky (PL. ÚS 6/2018-92).

Ústavný súd Slovenskej republiky v ňom rozhodol o návrhu navrhovateľa ‒ predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky tak, že konanie v časti o návrhu na vyslovenie nesúladu § 3 ods. 2 druhej vety zákona č. 185/2002 Z. z. zastavil a návrhu na vyslovenie nesúladu § 6 ods. 12 zákona č. 185/2002 Z. z. nevyhovel.

Celé znenie tohto nálezu spolu s odôvodnením nájdete TU.