Späť

InterAktívna Terminológia pre Európu

IATE („InterAktívna Terminológia pre Európu“) je terminologická databáza EÚ. Inštitúcie a agentúry EÚ ju využívajú od leta 2004 na účely zhromažďovania, šírenia a správy terminológie špecifickej pre EÚ. Projekt IATE sa začal realizovať v roku 1999 s cieľom vytvoriť webovú infraštruktúru pre všetky terminologické zdroje EÚ, zlepšiť dostupnosť informácií a posilniť ich normalizáciu. Databáza vznikla na základe relevantných prameňov a konzultácií s odborníkmi a prekladatelia inštitúcií EÚ ju neustále aktualizujú.

Občania majú možnosť využívať viacjazyčnú terminologickú databázu https://iate.europa.eu

Všetky podnety smerujúce k jej ďalšiemu skvalitňovaniu nám môžete posielať na DGT-SK-TERM@ec.europa.eu